“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

PHOTO ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ PHOTOBIENALLE

DUANE MICHALS
BORIS KIRPOTIN

MIGEAT PHILIPPE


ΧΡΥΣΑ ΝΙΚΟΛΕΡΗΝΙΚΟΣ ΓΚΩΤΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ