“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

...Μπυρίτσες στο BEER ACADEMY με εκλεκτή παρέα.....

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012