“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΥΑΛΑ ...ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ...

ΝΥΧΤΑ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 3 (για την τιμή των όπλων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: