“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΚΤΟΣ...

"....ήμουνα στη γης βελόνι  /  που πατάς και σ'αγκυλώνει...."

Δεν υπάρχουν σχόλια: