“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

...ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ 2-6-2012 ΜΕΧΡΙ 5-6-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: