“..ο ρόλος της Τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της καθημερινότητας από τις ζωές μας..»

P. PICASSO

"..Το να φωτογραφίζεις σημαίνει να βάζεις σε μια ευθεία το μυαλό, τη ματιά και την καρδιά..."
HENRI CARTIER-BRESSON

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012


.... PHOTO ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ¨ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΝ ΔΗΜΩ¨ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΤΩΝΕΣ  ΚΟΔΡΑ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: